Technische vaardigheden   EHBO diploma's 
Onder het kopje vaardigheden, probeer ik zoveel mogelijk over mijn competenties te vertellen.
Zoals wat ik aan technische vaardigheden op school leer, wat mijn EHBO competenties zijn.
Alle algemene vaardigheden staan op deze pagina, omdat ze niet groot genoeg zijn om een eigen pagina
te krijgen.

Doordat ik bij McDonald's crewtrainer ben geworden, heb ik meerdere competenties geleerd:
- Ik heb geleerd hoe je mensen dingen op de juiste manier kan leren.
- Het begeleiden van (nieuwe) werknemers.

Doordat ik bij het Nederlandse Rode Kruis mijn EHBO diploma heb gehaald en veel diensten draai
Heb ik geleerd om met mensen te werken, die een klein of groot ongeluk hebben gehad
Daarbij kan ik de mensen gerust stellen en de wonden behandelen.